Актуални събития

11.12.2018 - 16:06
Днес, 11 декември 2018 г., в ЦРЧРРИ се провежда ежегодната среща на представителите от звената по...
07.12.2018 - 13:20
Във връзка с изпълнението на задачите по Управленската програма на правителството на Република...
29.10.2018 - 09:23
В ЦРЧРРИ в периода 29-30 октомври 2018 г. се провежда двудневен семинар на тема: „Комплексно...

Контакти

Как да стигна