Актуални събития

11.03.2019 - 12:05
В периода 11 март – 10 юли 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда курс за придобиване на професионална...
11.03.2019 - 11:51
В периода 11 – 15 март  2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда обучение по Ключова компетентност...
18.12.2018 - 13:06
Споразумението между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ бе подписано в началото на 2015 г. В рамките на...

Контакти

Как да стигна