Актуални събития

13.05.2019 - 13:54
В периода 13-14 май 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда двудневен семинар на тема: „Изменения и...
22.04.2019 - 16:44
И първото обучение в дистанционна форма, финансирано по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани...
22.04.2019 - 15:29
В периода 22-23 април 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда първият двудневен семинар на тема: „...

Контакти

Как да стигна