Актуални събития

Развитие на работната сила и пазара на труда в контекста на демографските промени

21.05.2018 - 14:15

На 21-22 май в ЦРЧРРИ се провежда семинар на тема: “Развитие на работната сила и пазара на труда в контекста на демографските промени“. Лектори на обучението са проф.

Ефективно общуване в екипа. Разрешаване на кризи и конфликти на работното място

17.05.2018 - 11:24

В периода 17 – 18 май 2018 г.  в ЦРЧРРИ се провежда семинар на тема „Ефективно общуване в екипа. Разрешаване на кризи и конфликти на работното място“.

Работа с кандидати за осиновители и осиновени деца

15.05.2018 - 12:36

В периода 15 – 16 май 2018 г.  в ЦРЧРРИ стартира обучение на тема: „Работа с кандидати за осиновители и осиновени деца – проучване и оценка на кандида тите.

Социална подкрепа на лица и семейства

14.05.2018 - 12:27

На 14 май 2018 г. започна професионалното обучение на поредната група по част от професия на тема: „Социална подкрепа на лица и семейства“. Преподаваната през 2018 г.

Subscribe to Актуални събития