Социална подкрепа на лица и семейства

14.05.2018 - 12:27

На 14 май 2018 г. започна професионалното обучение на поредната група по част от професия на тема: „Социална подкрепа на лица и семейства“. Преподаваната през 2018 г. програма е предназначена за социални работници, притежаващи квалификационна степен бакалавър или със стаж до 6 години на позицията.

В настоящото обучение са включени 16 социални работници от дирекциите по социално подпомагане на територията на цялата страна

 Целите на обучението са участниците да повишат познанията си относно принципите на съвременната социална политика, за същността на социалните услуги в общността, както и да опознаят правилата за организация на документооборота.

Обучението се провежда в комбинирана форма: присъствена и дистанционна и е с продължителност 136 учебни часа.