Специфика при работа с деца – жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите

10.05.2018 - 10:06

Семинар на тема „Специфика при работа с деца – жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите“  се провежда на 10 и 11 май 2018 г. в ЦРЧРРИ.

В обучението са включени общо 19 участника - социални работници от отделите „Социална закрила“ и „Закрила на детето“ на АСП и експерти от ДАЗД.

Лектор на обучението е Катя Кръстанова-Караиванова – психолог с богат опит по тази тематика.

Двудневното обучение има за цел да повиши знанията за разпознаване на случаи на насилие над деца, особено при скритите индикации за наличие на такова насилие. По време на семинара ще бъдат обсъдени актуални въпроси и възникнали казуси от практиката на всеки участник.