Актуални събития

Управление на конфликти и кризи

28.10.2019 - 14:04

В периода 28 октомври – 1 ноември 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда пореден курс за обучение по ключова компетентност на тема: „Управление на конфликти и кризи“.

Subscribe to Актуални събития