Актуални събития

Екскурзоводко обслужване

20.07.2020 - 11:29

Вторият за тази година курс по „Екскурзоводко обслужване“ се провежда в периода 20 юли – 13 август 2020 г.

Оперативен счетоводител

20.07.2020 - 11:08

В периода  20 юли – 13 август  2020 г. ще се проведе вторият  за учебната година  курс по професията „Оперативен счетоводител“. В рамките на 150 уч.

Сътрудник в малък и среден бизнес

06.07.2020 - 11:13

Днес, 6.07.2020, страртира обучението по НПДЗ "Сътрудник в малък и среден бизнес". Курсът ще протече от 6 юли до 30 юли, като ще вземат участие 12 безработни лица от Бюрата по труда в гр.

Актуални аспекти на политиката по заетостта в контекста на повишаване качеството на работната сила

29.06.2020 - 14:21

На 29 юни стартира поредния уебинар на платформата Moodle чрез инструмента за видеовръзка BigBlueButton, който ЦРЧРРИ организира в рамките на проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за админ

Subscribe to Актуални събития