Актуални събития

Административно обслужване

11.03.2019 - 12:05

В периода 11 март – 10 юли 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда курс за придобиване на професионална квалификация за безработни лица на тема: „Административно обслужване“.

Управление на конфликти и кризи

11.03.2019 - 11:51

В периода 11 – 15 март  2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда обучение по Ключова компетентност на тема: „Управление на конфликти и кризи“.

СРЕЩА – ДИСКУСИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ОТ ЗВЕНАТА ПО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

11.12.2018 - 16:06

Днес, 11 декември 2018 г., в ЦРЧРРИ се провежда ежегодната среща на представителите от звената по човешки ресурси в държавната администрация.

Национална среща по демографските въпроси и предизвикателства

07.12.2018 - 13:20

Във връзка с изпълнението на задачите по Управленската програма на правителството на Република България, приета с РМС № 447 от 9 август 2017 г., Министерство на труда и

Subscribe to Актуални събития