Актуални събития

БЪДЕЩЕТО НА ТРУДА – ПРОМЕНИ В РАБОТНИТЕ МЕСТА И НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УМЕНИЯТА НА РАБОТНАТА СИЛА И НЕЙНАТА ОБРАЗОВАНОСТ

18.07.2019 - 12:24

В периода 18-19 юли 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда двудневен семинар на тема: „Бъдещето на труда – промени в работните места и нови изисквания към уменията на работната сила и нейната образованост".

ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

16.07.2019 - 15:42

Двудневен семинар на тема: „Индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания съгласно Закона за хората с увреждания“ започва днес в ЦРЧРРИ.

Subscribe to Актуални събития