ЦРЧРРИ продължава работа в дистанционна форма

17.03.2020 - 14:35

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че Центърът за развитие на човешките ресури и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) ще продължи своята работа по време на обявеното извънредно положение. С оглед на опазването на здравето и живота на обучаемите и служителите на ЦРЧРРИ предвидените за провеждане семинари ще бъдат организирани в дистанционна форма на обучение!

Над 10 години ние прилагаме в нашата работа пакет от електронни продукти, даващ възможност за дистанционна работа. ЦРЧРРИ разполага с развита платформа за дистанционни обучения с прилежащи видео и аудио модули, възможности за комуникация в реално време, форум. Центърът притежава и специализирани сайтове, които с минимално пренастройване могат да осигурят канали за комуникация между участниците и лекторите. Налице е и изцяло електронна библиотека, където могат да бъдат помествани всички материали, засягащи процеса на обучение.

По отношение на работата ни по Проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, изпълняван по ОП РЧР 2014 -2020, обученията, заложени за изпълнение през месеците март и април т.г. ще бъдат проведени в дистанционна форма. Центърът има възможност за преминаване в присъствена форма непосредствено след нормализиране на обстановката и отпадане на наложените забрани.

Обръщаме се към нашите курсисти, започнали или включени в списъците за обучения по линия на НПДЗ - всички обучения за 2020 г. ще бъдат проведени като информация за новия график ще бъде публикувана, вземайки се в предвид динамичността на обстановката всекидневно. Ангажиментите, поети към текущи курсисти включени в обучения или такива одобрени за бъдещи курсове  ще бъдат изпълнени. При възникнала необходимост ще бъдат предприети мерки за преминаване на дистанционна форма и на курсовете за професионална квалификация и преквалификация на безработни лица.

Моля, спазвайте разпоредбите на кризисния щаб. Да бъдем единни и отговорни, за да възвърнем нормалния си начин на живот и работа в най-скоро време!

Центърът не приема външни лица и запитвания на място. Всички граждани, имащи въпроси или взаимодействие с човешките ресурси на ЦРЧРРИ, мога да го направят онлайн чрез формата на сайта ни или чрез нашите телефони и електронни пощи. Автомобили или лица, дошли до Центъра физически, ще бъдат връщани от охраната на пропусквателния пункт на входа.