Екскурзоводко обслужване

20.07.2020 - 11:29

Вторият за тази година курс по „Екскурзоводко обслужване“ се провежда в периода 20 юли – 13 август 2020 г.

Курсът е за придобиване на квалификация по част от професия “Екскурзовод”. Обучението е предназначено за безработни лица от Дирекция „Бюро по труда“ в град София.

По време на курса участниците ще се запознаят с възникването и развитието на масовия туризъм в България, структурата на туристическата индустрия, ролята, функциите и технологията на екскурзоводската дейност, както и с  други специфични за професията теми.

Обучението е в изпълнение на Националния план за действие по заетостта и след успешно завършване на курса за продобиване на квалификация част от професията участниците ще имат възможност за нова реализация на пазара на труда.

Във връзка с актуалната противоепидемична ситуация, възможностите на материалната база на  Центъра позволяват провеждането на обученията в сигурна среда, условия на постоянна дезинфекция и отстояния между участниците.

След успешно завършване на професионалния курс участниците ще получат  удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН.