Как да бъдем успешни трудови посредници при работа с работодател

25.10.2018 - 09:43

„Как да бъдем успешни трудови посредници при работа с работодател“ е тамата на обучението, което се провежда на 25 и 26 октомври 2018 г. в Центъра. Участие в него вземат 14 служители на ръководни и експерт­ни длъжности от Дирекции „Бюро по труда” към Агенция по заетостта от цялата страна, предоставящи услуги на рабо­тодатели.

По време на обучението участниците ще задълбочат познанията си за целите на процеса „работа с работодател”, ще усвоят комуникативни техники и умения за водене на разговор с работодател и аргументиране на позиции и предложения. Усвояването на различни техники за договаряне е една от целите на семинара.

Лектор на обучението е г-жа Ирина Григорова, главен експерт от Агенция по заетостта. Г-жа Григорова е с дългогодишен практически опит в обучението на трудови посредници.

На успешно завършилите семинара ще бъде издаден сертификат за участие по утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.