НОВ ГРАФИК ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА И В СОЦИАЛНАТА СФЕРА“

26.03.2020 - 10:46

Уважаеми дами и господа,

Семинарите, изпълнявани в рамките на проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, които са планирани за месец март и април в присъствена форма, са трансформирани в дистанционна и ще бъдат проведени със следните дати:

 

  • Усъвършенстване на нормативната база в сферата на социалното подпомагане. Закон за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане – от 27.04. – 14.05.2020 г.
  • Добри практики в контролната дейност на администрацията по опазване на общественото здраве – 28.04.  – 15.05.2020 г.
  • Изменения и допълнения в нормативни актове, уреждащи отпускането на семейни помощи за деца по реда на Закона за семейните помощи за деца и Правилника за неговото прилагане – 29.04. – 18.05.2020 г.
  • Прилагане на комплексен подход при работа с уязвимите групи на пазара на труда за постигане на устойчива заетост чрез развитие на услугите и сътрудничество с работодателите – 30.04. – 19.05. 2020 г.

 

Настъпилите промени са свързани с въведеното в страната извънредно положение и се отнасят само до обученията в присъствена форма. Обученията в дистанционна форма се провеждат в съответствие с първоначалния им график!