Ръководствата за работа с дистанционната платформа на ЦРЧРРИ са достъпни за всички курсисти, тютори и мениджъри

18.03.2020 - 15:19

Уважаеми курсисти и лектори,

Центърът продължава своята работа в дистанционна форма с оглед на обявеното извънредно положение в страната. Всички електронни продукти на ЦРЧРРИ се поддържат и актуализират ежедневно.

Платформата за дистанционно обучение, която е доказала своята ефективност в дългогодишния опит на Центъра в провеждането на електронни обучения, ще поеме към момента всички курсове по проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“.

С оглед отварянето на Платформата към още по-широка аудитория през месец февруари с подкрепата на проекта бяха разработени ръководства за работа за курсисти, тютори и мениджъри, които вече са на разположение на сайта на Платформата. Ръководствата предоставят детайлна практическа информация и улесняват работата с електронния продукт.

Всеки участник може да намери файла на ръководството в pdf – формат в своя „Личен учебен пакет“, където се намира и ръководството за тютори. Ръководството за мениджъри пък е качено в раздел „Управление“, секция „Служебни наръчници“.

Екипът на Центъра Ви пожелава да бъдете здрави и отговорни!