СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗВЕНАТА ПО ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

19.12.2019 - 13:53

На 19 декември 2019 г. в Мраморната зала на МТСП се провежде ежегодната среща с представители на звената по човешки ресурси в държавната администрация. По време на нея бяха обсъдени основните резултати от проведеното през есента на 2019 г. Проучване на потребностите от обучение и беше представен проектовариант на Оперативния план на Центъра по проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“ за 2020 г. Модератор на срещата беше г-жа Анна Атанасова, консултант по проекта. На срещата от страна на Центъра присъстваха още началникът на отдел „Учебна дейност“, г-н Иван Бакалов, г-жа Камелия Петкова, статистик по проекта, г-жа Габриела Николова, консултант по проекта, отговарящ за провеждането на инициативите, г-жа Лина Костадинова, и г-жа Галина Иванова. Участие взеха водещи институции, провеждащи обучения по проекта, сред които Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда и Агенция за хората с увреждания, които имаха възможност да споделят очакванията си за предстоящата учебна година. В дискусиите беше поставен акцент върху ползите от интегрирания подход и новите дигитални форми на провеждане на обученията.