УСПЕШЕН СТАРТ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА ДЕМОГРАФСКА ЕКСПЕРТНА МРЕЖА (ТДЕМ) НА СТРАНИТЕ - УЧАСТНИЧКИ В ПСЮИЕ

17.11.2017 - 15:08

Днес, 17.11.2017 г. в Центъра завърши срещата на Транснационалната демографска експертна мрежа (ТДЕМ) на страните - участнички в ПСЮИЕ. В рамките на пет дни бяха обсъдени и подготвени редица документи, свързани с Министерската декларация от 2016 г. Тези дейности показват успешния старт на мрежата, в съзвучие със заложеното в Декларацията.

Представители от Фонда за населението на ООН, Регионалния съвет за сътрудничество и Международния обучителен център на МОТ, както и експерти от институциите, ангажирани с демографска проблематика от България, Косово, Македония, Словения, Турция, Черна гора, разгледаха резултатите от първото по рода си сравнително проучване на демографските промени в региона, извършено от екип от български изследователи от Института за изследване на населението и човека при БАН, както и доклад относно възможностите за проектно финансиране на страните - участнички в ПСЮИЕ за изпълнението на съвместни проекти, насочени към справяне с демографските предизвикателства в Югоизточна Европа.

Съществен елемент от работата на мероприятието бе представянето и детайлното обсъждане на рамката за модулна обучителна програма на тема: „Управление на демографската промяна и развитие на работната сила“, която ще започне да се изпълнява в България през следващата година. Коментарите по нейното съдържание бяха в посока за включване на повече работещи успешни практики от други държави, доказали ефективност в справянето с демографските проблеми, като се даде възможност на изявени експерти от тези страни да бъдат водещи лектори в обученията по програмата.

            Обект на съвместно обсъждане беше и съставянето на уеб-базирана платформа за обмяна на информация и статистически демографски данни, за експертите от  ТДЕМ.

Срещата бе закрита от заместник - министъра по труда и социалната политика  - д-р Султанка Петрова. В обръщението към присъстващите тя подчерта, че срещата само „условно“ се закрива, защото съвместната работа ще продължи и през следващите месеци, давайки тласък на един дълъг процес, който тепърва започва много отговорна работа на експертно ниво.

Проведената среща бе оценена като успешна от представителите на всички присъстващи страни и обещаваща, по отношение на набелязаните цели за изпълнение през следващата догодина.