Годишен план 2018 г.

Съгласно Споразумението между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ от 19 февруари  2015 г., през 2018 г. в Центъра е предвидено да се осъществят 31 семинара и 10 курса за професионална квалификация. Събитията са разпределени както следва:

Вид обучение Тематична област Брой предвидени обучения Планиран брой обучени лица
Семинарна форма Пазар на труда и развитие на работната сила   6 120
Политики на социална закрила и равни възможности  9 180
Трудово законодателство и здравословни и безопасни условия на труд 2 56
Административно управление 3 60
Организационни, комуникационни и делови умения 11 216
Курсове за професионална квалификация Курсове, предназначени за служители на Агенция за социално подпомагане 6 90
Курсове, предназначени за служители на Агенция по заетостта 4 72
       

 

Съгласно Национален план за действие по заетостта 2018 г. (НПДЗ-2018), в ЦРЧРРИ е планирано провеждането на следните обучения:

Специалност Степен на професионална квалификация Планиран брой курсове Планиран брой обучени лица 
Производство на кулинарни изделия и напитки Втора 2 30
Камериер Първа 1 15
Административно обслужване Втора 2 33
Текстообработване Първа 2 30
 Хлебар-сладкар  Втора 1 15
Озеленяване и цветарство Част от професия 3 45
Програмно осигуряване Втора 1 15
Екскурзоводско обслужване Част от професия 2 30
Малък и среден бизнес Част от професия 2 3

 

Обучения по ключови компетентности

Специалност Степен на професионална квалификация Планиран брой курсове Планиран брой обучени лица 
Управлвнив на конфликти и кризи Ключова компетентност 2 30
Лидерски умения Ключова компетентност 2 30