АКТУАЛИЗАЦИЯ И НАДГРАЖДАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ ПРОДУКТИ

01.03.2019 - 10:41

Към настоящия момент тече процес по актуализация и надграждане на дигиталните продукти на ЦРЧРРИ. Усъвършенстването на тези продукти се налага с оглед на  още по-ефективното им включване в учебния процес по Проекта.