Индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания съгласно Закона за хората с увреждания