Годишен план 2017 г.

Съгласно Споразумението между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ от 19 февруари  2015 г., през 2017 г. в Центъра е предвидено да се осъществят 32 семинара, 9 курса за професионална квалификация и 2 международни инициативи. Събитията са разпределени както следва:

Вид обучение Тематична област Брой предвидени обучения Планиран брой обучени лица
Семинарна форма Пазар на труда и социална икономика 7 140
Политики на социалната закрила и интеграция на хората с увреждания 9 180
Трудово законодателство и здравословни и безопасни условия на труд 1 25
Административно управление 3 60
Организационни, комуникативни и делови умения 8 150
Курсове за професионална квалификация Курсове, предназначени за служители на Агенция за социално подпомагане 5 80
Курсове, предназначени за служители на Агенция по заетостта 4 80
Международни инициативи Трипартиен семинар с участие на експерти от МОТ, относно ратифициране от Р България на Конвенция 131 на МОТ 1 35
Трипартиен семинар с участие на експерти от МОТ, относно набиране и обработка на информация и изготвяне на отчетни доклади за прилагане от Р България на ратифицираната Конвенция 102 на МОТ 1 35

 

Съгласно Национален план за действие по заетостта 2017 г. (НПДЗ-2017), в ЦРЧРРИ е планирано провеждането на следните обучения:

Специалност Степен на професионална квалификация Планиран брой курсове Планиран брой обучени лица 
Производство на кулинарни изделия и напитки Втора 2 30
Камериер Първа 1 15
Административно обслужване Втора 1 18
Текстообработване Първа 3 45
Касиер Първа 1 15
Озеленяване и цветарство Част от професия 4 60
Програмно осигуряване Втора 1 15
Екскурзоводско обслужване Част от професия 2 31
Малък и среден бизнес Част от професия 2 32
Оперативен счетоводител Част от професия 2 31