ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ

15.06.2020 - 10:25

Първият за тази година курс по „Екскурзоводко обслужване“ започна днес.

В периода 15 юни – 09 юли 2020 г.  ще бъде проведен курс за придобиване на квалификация по част от професия “Екскурзовод”. Обучението е предназначено за безработни лица от Дирекция „Бюро по труда“ в град София.

По време на курса участниците ще се запознаят с възникването и развитието на масовия туризъм в България, структурата на туристическата индустрия, ролята, функциите и технологията на екскурзоводската дейност, както и с  други специфични за професията теми.

 

Обучението е в изпълнение на Националния план за действие по заетостта и след успешно завършване на курса за продобиване на квалификация част от професията участниците ще имат възможност за нова реализация на пазара на труда.

 

Във връзка с актуалната противоепидемична ситуация, възможностите на материалната база на  Центъра позволяват провеждането на обученията в сигурна среда, условия на постоянна дезинфекция и отстояния между участниците.