Експериментално дистанционно професионално обучение в ЦРЧРРИ и ДП БГЦПО

09.04.2021 - 16:37

     Експериментално дистанционно обучение в Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи и в ДП БГЦПО започва следващета седмица, като по този начин ще се  апробират и ще бъдат проверени възможностите за провеждането на професионални обучения в дистанционна среда като цяло.
     В ЦРЧРРИ новата форма ще бъде приложена в 2 курса – в курс по „Административно обслужване“ и  в курс по „Програмно осигуряване“, а в ДП БГЦПО това ще бъде тествано с курсовете провеждани в Плевен - „Компютърни мрежи“, „Графичен дизайн“, „Административно обслужване“, от клон Пазарджик - „Графичен дизайн“ и от клон Стара Загора - „Компютърна графика“.
     Дистанционното обучение стартира на 14 март и обсегът му ще бъде до възобновяване на присъствените занятия, което съгласнно последните разпоредби на Министъра на здравеопазването за момента включва периода до 29.04.2021г. включително.
     Занятията ще бъдат насочени към преподаването на теоретични знания от програмата на съответните курсове. За целта ще бъде използвана платформата за дистанционни обучения на Центъра, базирана на Мудъл среда.
     Паралелно в ЦРЧРРИ вече стартира и програма за обучение на нашите преподаватели за работа в дистанционна среда, за което Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, като обучителна институция ще сертифицира преподавателите си, и за което те ще получат документ, удостоверяващ новопридобитите им умения и възможности.
    Екипът на ЦРЧРРИ приема с изключителна мотивираност нововъзникналата възможност за легитимирането на новите форми на обучение и при професионалните курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица, тъй като вече има зад гърба си дългогодишна традиция в обучението на възрастни в дистанционна среда, като през годините е извършвал многобройни дистанционни обучения, както в семинарна форма, така и в смесенана форма, за служители на държавната администрация, за които те са получили удостоверения за преминато професионално обучение по част от професия.