Годишна среща на преподавателите 2022 г.

02.12.2022 - 16:10

В края на годината Центърът организира годишна среща на преподавателите, която беше проведена днес в зала "Пресцетър" в Министерството на труда и социалната политика. След откриването на събитието, г-жа Яна Пенкова, главен експерт - методист, представи резултатите от оценъчните доклади на проведените обучения през 2022 г., а г-жа Лина Костадинова, главен експерт - методист, запозна аудиторията с актуалните изменения в нормативната рамка за професионално обучение, както и с вътрешните процедури за работа с лекторите. По време на срещата беше проведена и дискусия за подобряване на качеството на курсовете за професионална квалификация. Г-н Иван Бакалов, началник на отдел "Учебна дейност"представи графика на курсовете за професионална квалификация и преквалификация за 2023 г.

Събитието завърши с церемония по награждаване на дългогодишни преподаватели и на любими на курсистите млади лектори с плакети. В знак на признателност всички преподаватели получиха грамоти за приноса си към работата на Центъра през отминаващата година.