Изграждане на комуникативни умения в контекста на Европейската година на уменията

05.09.2023 - 10:06

В периода 2 – 6 октомври т.г. безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда на територията на град София, ще имат възможност да изграждат комуникативни умения, включвайки се в обучение по ключова компетентност 5 - „Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене“.

Обучението се провежда в рамките на Европейската година на уменията като част от поредица мероприятия в ЦРЧРРИ, с които ще се допринесе за насърчаване на инвестициите в обучения, повишаване на квалификацията на работната сила, формиране на умения, отговарящи на нуждите на пазара на труда, постигане на съотвествия между стремежите и уменията на хората и възможностите на трудовия пазар и привличане на кадри с подходящи умения от трети държави в ЕС.

Учебната програма се състои от 3 модула – емоционална интелигентност, комуникативни умения и управление на конфликти и кризи, чрез които участниците, в рамките на 40 учебни часа, ще придобият знания и формират умения за тяхното прилагане.

На успешно завършилите обучението участници ще бъде издаден сертификат по образец на Центъра.