ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНТРОЛА И МОНИТОРИНГА НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

10.07.2023 - 16:18

На 10-11 юли т.г. ЦРЧРРИ организира специализирано обучение за изграждане на практически умения при извършване на контрол и мониторинг при предоставяне на социални услуги. То ще бъде осъществено под формата на практикум, предназначен за инспектори от Агенцията за качеството на социалните услуги, който ще допринесе за изграждане на практически умения при използването на методите за извършване на ежегоден мониторинг на национално ниво на ефективността на социалните услуги, изграждане на умения за работа в екип при подготовката и осъществяването на контрол на предоставянето на социални услуги и изграждане на умения за взаимодействие и координиране на действията на отговорните лица при извършвания контрол.

Лектор на обучението ще бъде госпожа Диана Петрова – директор на дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ в Агенцията.

Обучението се организира за втора група инспектори от Агенцията за качество на социалните услуги по допълнителна заявка и на успешно завършилите обучението участници ще бъде издаден сертификат по образец на Центъра.