Ключова компетентност "Предприемачески умения"

06.03.2023 - 16:06

Днес започва едноседмичен курс за обучение по ключова компетентност по „Предприемачески умения“. В рамките на 40 учебни часа курсистите ще придобият знания и умения, свързани с емоционална интелигентност, комуникативни умения и лидерство. Придобитите компетентности ще спомогнат за бъдещото кариерно израстване на курсистите, а също и в развиването на собствен бизнес.  

На успешно завършилите обучението участници ще бъсв издаден сертификат по образец на ЦРЧРРИ.