Лидерски умения 12.07-16.07.2021г.

12.07.2021 - 10:42

Днес 12.07.2021г. стартира вторият курс за учебната 2021г. по “Лидерски умения“. Той ще се проведе в рамките на 40 учебни часа. Обучението е предназначено за курсистите, които в последствие ще бъдат включени в курс за професионална квалификация „Малък и среден бизнес“. Участниците в обучението ще разгледат същността на емоционална интелигентност и управление на емоциите, ще повишат своите комуникативни и лидерски умения. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат.