МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА 14.06.2021 г. - 08.10.2021 г.

16.06.2021 - 15:36

   Стартира първият организиран от ЦРЧРРИ курс по „Маникюр, педикюр и ноктопластика”. В него са включени 13 безработни лица, които са регистрирани в бюрата по труда по местоживеене и са заявили своето желание за обучение.

   Курсът е с продължителност 660 учебни часа и ще протече в периода 14.06.2021 г. – 08.10.2021 г. Обучаемите ще овладеят майсторството на професията „Маникюрист-педикюрист“, изучавайки дисциплини като: Биологични, анатомични и физиологични познания за кожата и ноктите; Маникюр; Педикюр; Ноктопластика; Наука за цветовете; Приложна декорация и др.

   Центърът за професионално обучение разполага с учебни кабинети за провеждане на теоретичното обучение с обособени учебни места за всеки курсист. В методиката са предвидени теоретична и практическа част. Кабинетите са снабдени с необходимите материали и пособия за онагледяване на теоретичния материал. Практическото обучение се провежда в базата на ЦРЧРРИ в специално оборудван учебно- тренировъчен кабинет според изискванията на действащите нормативни актове.

   След успешно завършване на професионалния курс по втора СПК, участниците ще получат свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

   Във връзка с актуалната противоепидемична ситуация, възможностите на материалната база на  Центъра позволяват провеждането на обученията в сигурна среда, в условия на постоянна дезинфекция и отстояния между участниците.