Методически семинар на тема: „Развитие на специфични умения на служителите за консултиране на клиенти на ДБТ съобразно техните променящи се потребности“

29.11.2022 - 10:43

Днес и утре в Центъра ще бъде проведен методически семинар на тема "Развитие на специфични умения на служителите за консултиране на клиенти на ДБТ съобразно техните променящи се потребности". Той е предназначен за служители на ръководни и експертни длъжности, както и за специалисти от дирекции “Бюро по труда” на Агенция по заетостта, чиято дейност е свързана с трудово посредничество и предоставяне на услуги на клиентите от цялата страната.

Сред темите, които ще бъдат дискутирани през двата дни на семинара, са процеса на консултиране, идентифициране на променящите се потребности на клиентите на бюрата по труда, основни проблеми и затруднения при работата с тях, изграждане на умения за прилагане на индивидуален подход и консултиране съобразно с индивидуалните потребности и характеристики на лицата, комуникативни техники при провеждане на срещи, както и добри практики при провеждане на консултантски разговор. Програмата на семинара включва лекции и дискусии, както и решаване на казуси от действителната практика на участниците. 

След края семинара участниците ще надградят познанията си за процеса на консултиране на клиентите на ДБТ съобразно техните променящи се потребности, ще обогатят знанията си за анализ на основните проблеми и затруднения при работа с клиенти и ще доразвият практическите си умения за консултиране.