Министерство на електронното управление предприема инициатива за предпазване на децата в Интернет

15.08.2022 - 14:05

Министерствоти на електронното управление предприема инициатива за предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет. На сайта на МЕУ са поблукивани преведени на български език Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн, разработени от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) с помощта на експерти в различни области. Документът е част от серия подобни Насоки в областта на защитата на децата онлайн, предназначени за родители и преподаватели, деца, бизнеса и създателите на политики (https://www.itu-cop-guidelines.com/). Насоките  включват редица препоръки, включително правни и политически рамки, които да бъдат насочени към  вредите, причинявани на децата в цифровата среда.

МЕУ отчита изключителната важност на темата за безопасното сърфиране на децата в Интернет и си поставя за задача налагането й в основния дневен ред на обществото. Бихме искали да ангажираме за тази кауза държавните институции на централно и общинско ниво, неправителствения сектор и социално-отговорните бизнес организации.

ЦРЧРРИ подкретя инициативата на МЕУ.