Обучение на преподаватели на Центъра за разбота с платформата MOODLE

23.04.2021 - 14:17

На 26 и 27 април 2021г.  Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи ще проведе обучение на преподаватели на Центъра за работа със системата за електронно обучение MOODLE. Първият ден ще се състои присъствено в базата на ЦРЧРРИ в кв. Кремиковци. Вторият ден от семинара, всеки от преподавателите ще има възможността да се включи дистанционно в платформата Мудъл.
Всеки желаещ може да проследи събитието, което ще се излъчва на живо на нашата фейсбук страница.

https://www.facebook.com/chrdri.kremikovci