ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО

15.06.2020 - 10:29

Стартира първото за тази учебна година в ЦРЧРРИ обучение по специалността „Озеленяване и цветарство" по първа квалификационна степен.

Курсът ще протече от 15 юни до 07 август, като ще вземат участие 12 безработни от бюрата по труда в гр. София.

По време на квалификационния курс ще бъде проведена обща професионална подготовка за морфологични особености на растенията, биологични характеристики и специфики на парниковите растения, фактори на средата, влияещи върху растенията, основни иглолистни и широколистни дървесни и храстови видове, използвани в озеленяването и основните групи тревисто-цветни декоративни видове за зелените площи. Сред темите са застъпени още основните видове цветя за интериорно озеленяване, семенното и вегетативното размножаване, както и елементи на парковата среда, поливни системи и съоръжения.

Основна цел на програмата е в резултат на проведеното обучение участниците да усвоят набор от знания за растителните видове, отглеждането и прилагането им в процеса на естетизиране на градската среда. Участниците ще изградят умения за създаване на подходящи паркови композиции, както и успешно да прилагат практиките по поддържането им.

В методиката са предвидени теоретична и практическа част. Курсът ще приключи с изпит по теория на професията и конкретни задачи по практика, разработени от Центъра.

След успешно завършване на професионалния курс участниците ще получат свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Във връзка с актуалната противоепидемична ситуация, възможностите на материалната база на  Центъра позволяват провеждането на обученията в сигурна среда, условия на постоянна дезинфекция и отстояния между участниците.