Преустановяване на присъствените занятия

01.04.2021 - 10:50

Във връзка със Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването,  преустановяването на курсовете за професионална квалификация в ЦРЧРРИ ще бъде удължено за периода до 30 април