РД Плевен на ЦРЧРРИ стартира нов курс по специалност „Компютърни мрежи“

10.07.2024 - 16:38

От 10.07.2024 г. Регионална дирекция Плевен на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи стартира нов курс по специалност „Компютърни мрежи“. В него се включиха 12 участника, които ще имат възможността да придобият трета степен на професионална квалификация в тази актуална и търсена на пазара на труда сфера.

Програмата стартира с изучаване на здравословните и безопасни условия на труд по професията, икономика и предприемачество. В отрасловата професионална подготовка курсистите овладяват умения от областта на комуникацията, общуване на чужд език, принципи на работа с информационни технологии, електротехника и автоматика, градивни елементи в електрониката, аналогова и цифрова схемотехника, приложен софтуер и производство на електронни изделия. В специфичната професионална подготовка фокусът на програмата е насочен към изграждане, конфигуриране, диагностика и управление на компютърни мрежи. Обучението ще продължи 122 дни и включва 960 учебни часа.

Курсът е част от Националния план за действие по заетостта и е предназначен за безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Успешно завършилите ще могат да се справят с дейности, свързани с компютърните мрежи и тяхното управление.

Курсът завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията, след което участниците получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно нормативните изисквания.

Обучението е съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на степен по професия „Техник на компютърни системи“, специаност „Компютърни мрежи“. ЦРЧРРИ разполага с квалифицирани преподаватели