Резултати от изпит за курс по професия "Програмист"

20.02.2023 - 14:49

Списък кандидати за предварителен подбор 

"Програмно осигуряване" в ЦРЧРРИ 

ОТ СЪОТВЕТНОТО БЮРО ПО ТРУДА ЩЕ СЕ СВЪРЖАТ С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

име,презиме,фамилия ОС АЕ общо
1 Христо Димитров Терзиев 45 46 91
2 Ивайло Христов 44 44 88
3 Петър Христов Петров 42 44 86
4 Томи Детелинов Калапиш 42 44 86
5 Ивана Юриева Йоргова 43 42 85
6 Росен Александров Христов 43 42 85
7 Добрин Владимиров Чипрянов 42 42 84
8 Едуард Мариус Петров 39 45 84
9 Станислав Григиров Димитров 44 39 83
10 Станислав Иванов Куртев 45 37 82
11 Владимир Иванов Попов 42 40 82
12 Николай Петров Цветков 45 36 81
13 Борислав Захариев Захариев 36 41 77
14 Тихомир Лазаров Минтов 44 32 76
15 Кръстина Васлева Димитрова 37 38 75
16 Павел Котелников 39 34 73
17 Марина Владимирова Масларска 35 37 72
18 Теодора Стоичева Атанасова 39 32 71
19 Лена Иванова Коган 32 39 71
20 Анна Йорданова Иванова 31 40 71
21 Методи Лъчезарев Пейчев 45 24 69
22 Красимир Тодоров Раев 43 26 69
23 Елена Димитрова Стоянова 39 30 69
24 Виктория Петрова Петрова 35 34 69
25 Юлиян Илианов Викторов 31 33 64
26 Тома Владимиров Лалев 34 29 63
27 Димитър Денчев  Костов 27 30 57
28 Мария Димитрова Стефанова 31 24 55
29 Мария Христова Владимирова 29 23 52
30 Мартина Чавдарова Станкова 25 27 52
31 Антон Фердинанов Фердов 36 15 51
неявил се Ели Емилова Чамоолу     0
неявил се Мирям Ивова Севинова     0
неявил се Елианна Пламенова Лилова     0
неявил се Йонка Атаносова Иванова     0
неявил се Иван Александров Беловеждов     0
неявил се Антонио Бориславов Валеов     0
неявил се Цвета Димитрова Стопфопт     0
неявил се Илияна Спасова Кръстева     0
неявил се Борис Петров Тончев     0
неявил се Галина Жикова     0
неявил се Невена Георгиева Ангелова     0
неявил се Теодор Евгениев Ботев     0
неявил се Елена Иванова Гергова     0
неявил се Надежда Цветанова Михайлова     0
неявил се Димитър Йорданов Йонов     0
неявил се Ралица Христова Петрова     0
неявил се Величка Александрова Ангелова     0
неявил се Джунейт Бейхан Хасан     0
неявил се Кирил Георгиев Враговски     0
неявил се Илиян Пламенов Пушков      0