Семинар на тема „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И В СОЦИАЛНАТА СФЕРА”

22.06.2022 - 14:32

Двудневен семинар на тема „Стратегическо планиране на пазара на труда и в социалната сфера” стартира днес в Центъра. В него взеха участие служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, АЗ, АСП, ГИТ, АКСУ, както и служители на ЦРЧРРИ, които изпълняват задачи, свързани със стратегическо планиране.

По време на двата семинарни дни, обучаемите ще се запознаят с използването на инструменти за анализ и представяне на обосновката на стратегически анализ, инструментите за целеполагане и избор на алтернативни решения, бюджетиране на стратегически документи, как се създават SMART индикатори, различните типове индикатори, инструменти за измерване и други, както и с изготвянето на стратегически документ, оценка на неговото качество, както и оценка на технически спецификации  за стратегически документи на пазара на труда и социалната сфера.

За лектор на семинара е поканен Йордан Димитров. Той има повече от 20 години опит в областта на планирането и програмирането в сферите на пазара на труда и социалната сфера.