Семинар относно тенденциите в защитата на личните данни се проведе за служители от структурите на МТСП

28.03.2024 - 18:04

Как да разберем въпросите по защита на личните данни в дигитална среда и да определим ролята и задачите на длъжностните лица по защита на личните данни бяха сред основните теми, разисквани по време на първия информационен семинар за 2024 г., организиран по Оперативния план за обученията на държавната администрация, част от структурите на Министерството на труда и социалната политика прилага (МТСП).

Обучението се проведе на 28 март на Платформата за дистанционно обучение на ЦРЧРРИ във видеоконферентен формат.

Лекторът г-н Христо Аламинов от Комисията за защита на личните данни представи правилата и нормативната уредба в тематичната област. Бяха разгледани и тенденциите за развитие в сферата на защита на личните данни, включително и новите европейски законодателни инициативи във връзка с Европейската стратегия за данните.

Семинарът беше открит с обръщение на директора на ЦРЧРРИ Иван Бакалов, който благодари на всички присъстващи и даде информация за предстоящи обучения. 

“През настоящата учебна година, освен този тип информационни семинари в присъствена и дистанционна форма, сме планирали и провеждането на методически семинари, свързани с всички политики, които чрез Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Агенция за хората с увреждания и други“, съобщи Бакалов и обясни, че методическите семинари са нов формат, прилаган от няколко месеца. Те са насочени изцяло към дейностите ежедневната работа на експертите, свързани с прилагане на нормативна уредба, тълкуването на различни законови тематики и др. 

Семинарите ще бъдат провеждани в София и в регионалните дирекции на ЦРЧРРИ в Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Бургас и Плевен.