Семинар за преподаватели на ЦРЧРРИ

26.04.2021 - 11:37

Днес 26.04.2021г. бе първият ден от семинара за преподаватели на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, целящ да да обучи лекторите за работа с платформата за дистанционно обучение Мудъл. Това е част от цикъла обучения за обучители, които Центъра подема за всички свои настоящи и бъдещи преподаватели.