Социална работа по случай на родителско отчуждение – изготвяне на доклади по тези случаи и механизми на институционално взаимодействие и координация

14.10.2020 - 15:54

Семинар на тема: „Социална работа по случай на родителско отчуждение – изготвяне на доклади по тези случаи и механизми на институционално взаимодействие и координация ” тече днес и утре в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. В него участват социални работници от дирекциите за социално подпомагане от цялата страна. Семинарът е практически насочен и има за цел участниците да усъвършенстват познанията си за разпознаване на ранните сигнали за риск от родителско отчуждение и подходите на работа при такава ситуация. В рамките на двата дни обучемиоте имат възможност да споделят личен опит от работата си и да разменят контакти за последващо сътрудничество.