Среща-дискусия на тема „Спецификата на дейностите по корпоративна социална отговорност в България“ организирана от ЦРЧРРИ и МТСП

01.10.2021 - 13:54

ЦРЧРРИ съвместно с дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ на МТСП организираха на 30 септември 2021г. в зала Пресцентър на МТС среща-дискусия с (потенциални) инвеститори на тема „Спецификата на дейностите по корпоративна социална отговорност в България“.

Модератори и презентатори бяха  д-р Теодора Тодорова - началник отдел „Социална икономика и социална отговорност“ и Румен Донев - държавен експерт в дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, Министерство на труда и социалната политика.

Специално внимание бе отделено на представянето на Стратегията по корпоративна социална отговорност 2019 -2023 г.

Присъстващите обмениха идеи, споделиха добри практики и контакти за бъдещо сътрудничество.