Стартира курс за работници в озеленяването - озеленяване и цветарство

10.06.2024 - 19:22

От днес Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи стартира нов курс по озеленяване и цветарство. В него се включиха 12 участника, които ще се обучават в продължение на 40 дни, придобивайки първа степен на професионална квалификация като работници в озеленяването.

Програмата на курса включва както теоретични занятия, така и интензивна практическа подготовка. Теоретичната част обхващаща 70 учебни часа и ще запознае участниците със здравословните и безопасни условия на труд, икономика и предприемачество. Практическата подготовка от 250 учебни часа ще предостави знания и умения в областта на ботаниката, информация за видовете почви, трудовото право, комуникативните умения и работата в екип.

Специфичната професионална подготовка обхваща запознаване на бъдещите специалисти с парковата растителност, класификация на цветята, принципи на интериорното озеленяване и различните методи за размножаване на растения. Участниците ще се научат да работят в паркова среда и ще придобият умения в разнообразни композиции и стилове.

Курсът се провежда по предварително утвърден график, като обучението се осъществява в модерно оборудваните учебни кабинети и компютърни зали на ЦРЧРРИ, както и на специално подготвени площи на открито за практическите занятия. Завършването на курса ще бъде отбелязано с полагане на държавен изпит по теория и практика, след което участниците ще получат Свидетелство за професионална квалификация.

Целта е да се подготвят специалисти, които да се реализират успешно на пазара на труда в областта на озеленяването и цветарството. Лицата, завършили курса, ще имат възможността да работят както в държавни и общински предприятия, така и в частни търговски дружества с дейност в областта на озеленяването, зеленото строителство и ландшафта.

Екипът на Центъра в кв. Кремиковци се радва, че може да предложи тази възможност за професионално развитие, както и че курсът ще може значително да допринесе за повишаване на квалификацията и конкурентоспособността на участниците.