Успешно завърши първият изпит по сертифициране на дигитални умения за базово ниво на обучение DigComp 2.1

12.02.2024 - 17:19

Първият изпит по сертифициране на дигитални умения за базово ниво на обучение съобразно европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1. завърши успешно.

Тестът се проведе в модула за сертифициране на цифрова компетентност на Центъра за развитие на човешките ресурси в качеството на Единен сертификационен център.  Удостоверяването на компетенциите се изпълнява по Компонент 2: „Обучения за DI-GI умения и компетенции“, изпълняван по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Изпитът протече изцяло в дигитална среда, а с успешното му полагане, участниците изпълняват и първия пълен цикъл на процеса по сертифициране на дигитални умения за базово ниво.

Стъпките включват получаване на ваучер за обучение, последвано от избора на ДОб от страна на обучаваните. Задължително е да преминат обучение с продължителност от 55 часа, за да бъдат допуснати и до изпит по сертифициране.

 

Напомняме, че всички ДОб-ове, които са одобрени от страна на Агенцията по заетостта, без оглед на формата на провеждане на обученията (дистанционна или присъствена), могат да запазват дата и час за сертифициране на своите участници в нашия модул за сертифициране на дигитална компетентност. 

Модул за запазване на дата и час за изпит: https://examclock.chrdri.net

Модул за сертифициране на цифрова компетентност: https://exam.chrdri.net/