Започна курс по специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

06.06.2022 - 13:16

Днес в Центъра стартира курс по  професия "Готвач", специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", който ще приключи на  04.10.2022 г.

В рамките на 660 уч. часа, участниците ще се запознаят с всички задължителни модули, изисквани за практикуването на професията „Готвач“. Освен специфичната професионална подготовка, в програмата за обучение са включени и часове, засягащи нормативните документи за безопасност на храните, правната регламентация на трудовия процес и екипната работа. В обучението са предвидени и часове по английски език, които ще допринесат за успешната реализация на курсистите. На базата на успешно приключилата теоретична подготовка в края на обучението си всеки курсист ще получи възможност за усъвършенстване на придобитите умения по време на осигурена практика в някои от добрите столични ресторанти.

Успешно успешно положилите държавни изпити по теория и практика курсисти, ще получат свидетелство за професионална квалификация по професията.