Обучения ОП РЧР 2021 годин

15.02.2021 - 13:07

Графикът е прогнозен, има ориентировъчен характер и предстои съгласуването му с АЗ и ДРСЗ София с оглед на стартиране на първите курсове в присъствена форма след промяна на епидемичната обстановка.