ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНТРОЛА И МОНИТОРИНГА НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 10-11.07.2023 г.