Контролна дейност на ИА ГИТ по прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 26-27.08.21г.