Учебен корпус

Центърът разполага със съвременна учебна база и хотелска част, която позволява организиране на национални и международни семинари, конференции, кръгли маси, дискусии и др. В Учебния корпус има  9 модерно оборудвани учебни зали, две от тях компютърни, конферентна зала до 150 места с възможност за симултанен превод.  Всяка една от залите разполага с мултимедия и  интернет достъп, предоставен за целите на обучението, както и Wi-Fi Интернет в цялата база.