Визитна картичка

27.04.2016 - 14:42

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е интегрална част от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Той предоставя възможности за обучение и развитие на български и чуждестранни служители от централната и местната администрация, работещи в сферата на пазара на труда и социалната политика, на представители на социалните партньори, общини и неправителствени организации. Друго направление на дейност е реализирането на активната политика за повишаване на квалификацията и преквалификация на безработни и заети лица в различни тематични направления. Центърът има готовност да подкрепи ресурсно регионални инициативи за сътрудничество, обмяна на опит, информация и добри практики.

Центърът е разположен в местността "Градището" в южните части на Стара планина над квартал "Кремиковци".  Местоположението му създава предпоставки за един качествен и целенасочен учебен процес, осъществяван на фона на природните дадености.

Екипът ни се състои от мотивирани специалисти, които работят системно и целенасочено за предлагане на разнообразни и актуални програми за обучение, извършват консултации, организират дискусии, проучвания и прилагат модерни информационни технологии. Нашата работа е насочена изцяло към задоволяване потребностите на клиентите.

ЦРЧРРИ

гр. София, кв. Кремиковци

E-mail: chrdri@chrdri.net

 

Дирекция "Учебно-методическа и международна дейност":

+359 895 872 125

 

Обучения за МТСП и ВРБ към Министъра на труда и социалната политика:

тел: +359 882 82 66 91

 

Сертифициране на цифрова компетентност по НПВУ – П3 – C1.I3 „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“:

Модул за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност:

E-mail: selfexam_support@chrdri.net, Тел.: +359 876 916 884

Модул за сертифициране на цифрова компетентност:

E-mail: exam_support@chrdri.netТел.: +359 876 519 663