График на обученията за безработни лица през 2024 г.

31.01.2024 - 13:26

ПРОЕКТ на график на обученията за придобиване на професионално квалификация и преквалификация, организирани по Национален план за действия по заетостта (НПДЗ)

 
ПЛАН  ГРАФИК
  на курсовете,  провеждани в ЦРЧРРИ и неговите поделения, 
 съгласно План на обученията по НПДЗ 2024 в сила от 13.05.2024 година
 
ЦРЧРРИ гр. София, кв. Кремиковци
адрес: София, кв. Кремиковци 1849, www.chrdri.net, е-mail: chrdri@chrdri.net
 
  І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Код по СППОО Специалност/Професия/Наименование на курса СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe Дати за държавен изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1 5410302 Производство на сладкарски изделия / Хлебар - сладкар II 85 / 660 13.05.2024 - 05.09.2024 10-11.09.2024 15  
2 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика / Маникюрист - педикюрист II 85 / 660 13.05.2024 - 05.09.2024 09-10.09.2024 15  
3 4820301 Работник в озеленяването / Озеленяване и цветарство I 40 / 300 13.05.2024 - 04.07.2020 08-09.07.2024 15  
4 4810101 Програмно осигуряване / Програмист II 85 / 660 20.05.2024 - 13.09.2024 16-17.09.2024 15  
5 8110701 Сътрудник социални дейности / СРДВУХЗ III 122 / 960 27.05.2024 - 14.11.2024 18-19.11.2024 15  
6 7620202 Текстообработване / Оператор на компютър I 40 / 300 27.05.2024 - 17.07.2024 18-19.07.2024 15  
7 6220301 Производство на кулинарни изделия и напитки / Готвач II 85 / 660 03.06.2024 - 27.09.2024 01-02.10.2024 15  
8 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки / Готвач II 85 / 660 09.09.2024 - 14.01.2025 16-17.01.2025 15  
9 5410302 Производство на сладкарски изделия / Хлебар - сладкар II 85 / 660 07.10.2024 - 10.02.2025 12-13.02.2025 15 Участниците са предвидени да бъдат от страната
  ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ
Код по СППОО Специалност/Професия/Наименование на курса СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe, вкл. датите за държавния изпит   Минимален брой участници в курса Забележка
1 6220301 Озеленяване и цветарство / Работник в озеленяването ЧП 20 / 150 26.08.2024 - 20.09.2024 24.09.2024 15  
 
ЦРЧРРИ - РД ПАЗАРДЖИК
 
адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска” № 17,  
тел.: +359 34 404 501, +359 888 81 5717, e-mail: rd-pazardzhik@chrdri.net, www.chrdri.net
 
  І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Код по СППОО Специалност/Професия/Наименование на курса СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe Дати за държавен изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1   КК "Гражданска компетентност" - Гражданска и социална култура   5 дни/30 уч.ч. 13.05.2024 - 17.05.2024   15 Участието в двата курса е задължително
4820301 Текстообработване/Оператор на компютър І 40 дни / 300 уч.ч. 20.05.2024 - 12.07.2024 15.07.2024/16.07.2024 15
2   КК "Личностна компетентност, социална компетеност и компетентност за придобиване на умения за учене" - Умения за учене    5 дни/30 уч.ч. 13.05.2024 - 17.05.2024   15 Участието в двата курса е задължително
3460101 Бизнес администрация/ Офис мениджър ІІІ 122 дни/960 уч.ч. 20.05.2024 - 20.11.2024 21.11.2024/22.11.2024 15
3 2130701 Графичен дизайн/Графичен дизайнер  ІІІ 122 дни/960 уч.ч. 13.05.2024 - 13.11.2024 14.11.2024/15.11.2024 15  
4 4820401 Електронна търговия/Организатор интернет приложения  III 122 дни/960 уч.ч. 27.05.2024 - 27.11.2024 28.11.2024/29.11.2024 15  
5 3460201 Административно обслужване/Офис секретар II 85 дни/ 660 уч. часа 03.06.2024 - 04.10.2024 07.10.2024/08.10.2024 15  
6   КК "Предприемаческа компетентност" - Основи на предприемачеството   5 дни/30 уч.ч. 03.06.2024 - 07.06.2024     Участието в двата курса е задължително
5220109 Електрически инсталации/Електротехник ІІІ 122 дни/960 уч.ч. 10.06.2024 - 10.12.2024 11.12.2024/12.12.2024  
7   КК "Личностна компетентност, социална компетеност и компетентност за придобиване на умения за учене" - Умения за учене    5 дни/30 уч.ч. 16.09.2024 - 20.09.2024   15 Участието в двата курса е задължително
3440301 Оперативно счетоводство/Оперативен счетоводител ІІІ 122 дни/960 уч.ч. 24.09.2024 - 02.04.2025 03.04.2025/04.04.2025 15
8   КК "Гражданска компетентност" - Гражданска и социална култура   5 дни/30 уч.ч. 16.09.2024 - 20.09.2024   15 Участието в двата курса е задължително
4820301 Текстообработване / Оператор на компютър І 40 дни / 300 уч.ч. 24.09.2024 - 19.11.2024 20.11.2024/21.11.2024 15
9   КК "Гражданска компетентност" - Гражданска и социална култура   5 дни/30 уч.ч. 07.10.2024 - 11.10.2024   15 Участието в двата курса е задължително
4820301 Текстообработване/Оператор на компютър І 40 дни / 300 уч.ч. 14.10.2024 - 06.12.2024 09.12.2024/10.12.2024 15
10   КК "Предприемаческа компетентност" - Основи на предприемачеството   5 дни/30 уч.ч. 25.11.2024 - 29.11.2024   15 Участието в двата курса е задължително
5220210 Електрически инсталации/Електромонтьор II 85 дни/ 660 уч. часа 02.12.2024 - 15.04.2025 16.04.2025/17.04.2025 15
  ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ
Код по СППОО Специалност/Професия/Наименование на курса СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe Дати за изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1   КК "Личностна компетентност, социална компетеност и компетентност за придобиване на умения за учене" - Умения за учене    5 дни/ 30 уч. ч. 20.05.2024 - 27.05.2024   12 Участието в двата курса е задължително
7620301 Помощник-възпитател/Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца ІІІ 77 дни/600 уч. ч. 28.05.2024 - 26.09.2024 27.09.2024 12
2   КК "Предприемаческа компетентност" - Основи на предприемачеството   5 дни/30 уч.ч. 27.05.2024 - 31.05.2024   12 Участието в двата курса е задължително
8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика/Маникюрист педикюрист ІІ 40 дни/300 уч. ч. 03.06.2024 - 25.07.2024 26.07.2024 12
3   КК "Предприемаческа компетентност" - Основи на предприемачеството   5 дни/30 уч.ч. 24.09.2024 - 30.09.2024   12 Участието в двата курса е задължително
8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика/Маникюрист педикюрист ІІ 40 дни/300 уч. ч. 01.10.2024 - 22.11.2024 25.11.2024 12
4   КК "Личностна компетентност, социална компетеност и компетентност за придобиване на умения за учене" - Умения за учене    5 дни/30 уч.ч. 25.11.2024 - 29.11.2024   12 Участието в двата курса е задължително
4810101 Програмно осигуряване/Програмист  II 40 дни/300 уч. ч. 02.12.2024 - 06.02.2025 07.02.2025 12
 
ЦРЧРРИ - РД ПЛЕВЕН
 
адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 16,  
тел.: 064 882822, 064 882826, e-mail: rd-pleven@chrdri.net, www.chrdri.net
 
  І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Код по СППОО Специалност/Професия (наименование на курса) СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe Дати за държавен изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1 3460101 Бизнес администрация/Офис мениджър III 122 дни/960 уч.ч. 13.05.2024 - 01.11.2024 31.10.2024/01.11.2024 12 Участието в двата курса е задължително
  КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 04.11.2024 - 08.11.2024  
2 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика/ Маникюрист-педикюрист II 85 дни/ 660 уч. часа 13.05.2024 - 10.09.2024 09.09.2024/10.09.2024 12 Участието в двата курса е задължително
  КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 11.09.2024 - 17.09.2024  
3 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки / Готвач II 85 дни / 660 уч.ч. 17.05.2024 - 16.09.2024 13.09.2024/16.09.2024 12 Участието в двата курса е задължително
  КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни / 30 уч.ч. 17.09.2024 - 24.09.2024  
4 5230502 Компютърни мрежи/Техник на компютърни системи III 122 дни / 960 уч.ч. 17.05.2024 - 07.11.2024 06.11.2024/07.11.2024 12  
5 4820301 Текстообработване/Оператор на компютър I 40 дни/ 300 уч. часа 13.05.2024 - 08.07.2024 05.07.2024/08.07.2024 12 Участието в двата курса е задължително
  КК "Гражданска компетентност"   5 дни/ 30 уч. ч. 09.07.2024 - 15.07.2024  
6 4820401 Организатор интернет приложения / Електронна търговия III 122 дни / 960 уч.ч. 05.06.2024 - 21.11.2024 22.11.2024/25.11.2024 12  
7 5230801 Автоматизирани системи/Монтьор по автоматизация II 85 дни/ 660 уч. часа 27.05.2024 - 24.09.2024 20.09.2024/24.09.2024 12  
8 5430201 Производство на мебели/Оператор в дървообработването ІІ 85 дни/660 уч.ч 22.05.2024 - 19.09.2024 18.09.2024/19.09.2024 12  
9   КК "Гражданска компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 20.05.2024 - 27.05.2024   12 Участието в двата курса е задължително
5210901 Заваряване/ Заварчик I 40 дни/ 300 уч. часа 28.05.2024 - 18.07.2024 19.07.2024/22.07.2024
10 8150101 Фризьорство / Фризьор II 85 дни / 660 уч.ч. 03.06.2024 - 27.09.2024 30.09.2024/01.10.2024 12 Участието в двата курса е задължително
  КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни / 30 уч.ч. 02.10.2024 - 08.10.2024  
11 5220210 Електромонтьор/Електрически инсталации II 85 дни/ 660 уч. часа 24.06.2024 - 18.10.2024 21.10.2024/22.10.2024 12  
12   КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 29.07.2024 - 02.08.2024   12 Участието в двата курса е задължително
2130701 Графичен дизайн/ Графичен дизайнер III 122 дни / 960 уч.ч. 05.08.2024 - 27.01.2025 28.01.2025/29.01.2025
13 3460201 Административно обслужване/Офис секретар II 85 дни / 660 уч.ч. 22.07.2024 - 15.11.2024 18.11.2024/19.11.2024 12  
14   КК "Гражданска компетентност"   5 дни/ 30 уч. ч. 28.05.2024 - 03.06.2024   12 Участието в двата курса е задължително
4820301 Текстообработване/Оператор на компютър I 40 дни/ 300 уч. часа 10.07.2024 - 03.09.2024 02.09.2024/03.09.2024
15   КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни / 30 уч.ч. 13.09.2024 - 19.09.2024   12 Участието в двата курса е задължително
8150101 Фризьорство / Фризьор II 85 дни / 660 уч.ч. 20.09.2024 - 21.01.2025 22.01.2025/23.01.2025
  ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ  
Код по СППОО Специалност/Професия (наименование на курса) СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe, вкл. датите за държавния изпит Дати за държавен изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1 7620301 Помощник-възпитател / Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца III 77 дни/600 уч. ч. 13.05.2024 - 28.08.2024 27.08.2024/28.08.2024 15 Участието в двата курса е задължително
  КК "Гражданска компетентност"   5 дни/ 30 уч. ч. 29.08.2024 - 04.09.2024   12
2 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика/Маникюрист педикюрист ІІ 40 дни/300 уч. ч. 02.09.2024 - 25.10.2024 28.10.2024/29.10.2024 12 Участието в двата курса е задължително
  КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 30.10.2024 - 05.11.2024  
3 7620301 Помощник-възпитател / Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца III 77 дни/600 уч. ч. 18.09.2024 - 17.01.2025 16.01.2025/17.01.2025 15 Участието в двата курса е задължително
  КК "Гражданска компетентност"   5 дни/ 30 уч. ч. 20.1.2025 - 24.01.2025   12
 
ЦРЧРРИ - РД СМОЛЯН
адрес: гр. Смолян, кв. Райково, ул. „Искра” № 8,
тел.: 0301 20 676, 0882 826 660, e-mail: rd-smolyan@chrdri.net, www.chrdri.net
 
  І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Код по СППОО Специалност/Професия (наименование на курса) СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe, вкл. датите за държавния изпит Дати за държавен изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1 8110301 Хотелиерство / Камериер I 40 дни / 300 уч.ч. 13.05.2024 - 04.07.2024 05.07.2024/ 08.07.2024 15  
2 4820301 Текстообработване / Оператор на компютър I 40 дни / 300 уч.ч. 15.05.2024 - 08.07.2024 09.07.2024/ 10.07.2024 12  
3 3440301 Оперативно счетоводство / Оперативен счетоводител III 122 дни / 960 уч.ч. 20.05.2024 - 20.11.2024 21.11.2024/ 22.11.2024 10  
4 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки / Готвач II 85 дни / 660 уч.ч. 27.05.2024 - 04.10.2024 07.10.2024/ 08.10.2024 12  
5 8150201 Козметика / Козметик II 85 дни / 660 уч.ч. 29.05.2024 - 08.10.2024 09.10.2024/ 10.10.2024 12 Участието в двата курса е задължително
  КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни / 30 уч.ч. 11.10.2024 - 17.10.2024   12
6   КК "Гражданска компетентност"   5 дни / 30 уч.ч. 05.06.2024 - 11.06.2024   14 Участието в двата курса е задължително
3440202 Митническо и данъчно обслужване / Данъчен и митнически посредник II 85 дни / 660 уч.ч. 12.06.2024 - 22.10.2024 23.10.2024/ 24.10.2024 14
7   КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни / 30 уч.ч. 10.06.2024 - 14.06.2024   12 Участието в двата курса е задължително
8150101 Фризьорство / Фризьор II 85 дни / 660 уч.ч. 17.06.2024 - 25.10.2024 28.10.2024/ 29.10.2024 12
8 8120201 Туризъм / Планински водач III 122 дни / 960 уч.ч. 12.06.2024 - 12.12.2024 13.12.2024/16.12.2024 10  
9 2130701 Графичен дизайн/ Графичен дизайнер III 122 дни / 960 уч.ч. 01.07.2024 - 14.01.2025 15.01.2025/16.01.2025 11  
10 4820301 Текстообработване / Оператор на компютър I 40 дни / 300 уч.ч. 14.10.2024 - 04.12.2024 05.12.2024/ 06.12.2024 12  
11 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика / Маникюрист - педикюрист II 85 дни / 660 уч.ч. 16.10.2024 - 21.02.2025 24.02.2025/ 25.02.2025 12 Участието в двата курса е задължително
  КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни / 30 уч.ч. 26.02.2025 - 05.03.2025   12
12 5410303 Декорация на сладкарски изделия / Хлебар - сладкар II 85 дни / 660 уч.ч. 21.10.2024 - 26.02.2025 27.02.2025/ 28.02.2025 12 Участието в двата курса е задължително
  КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни / 30 уч.ч. 04.03.2025 - 10.03.2025   12
  ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ  
Код по СППОО Специалност/Професия (наименование на курса) СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe, вкл. датите за държавния изпит Дати за държавен изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика / Маникюрист - педикюрист II 40 дни / 300 уч.ч. 08.07.2024 - 13.09.2024 16.09.2024 13  
2 8150101 Фризьорство / Фризьор II 40 дни / 300 уч.ч. 26.11.2024 - 31.01.2025 03.02.2025 13  
 
ЦРЧРРИ - РД СТАРА ЗАГОРА
адрес: гр. Стара Загора, ул. „Капитан Петко Войвода” № 34,  
тел.: 042 601 156; 0886 57 33 37, e-mail: rd-stzagora@chrdri.netwww.chrdri.net
 
  І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Код по СППОО Специалност/Професия (наименование на курса) СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe Дати за държавен изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1 7620301 Помощник-възпитател/ Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца III 122 дни/ 960 уч.часа 13.05.2024 - 30.10.2024 31.10.2024/ 01.11.2024 14  
2 3440301 Оперативно счетоводство/ Оперативен счетоводител III 122 дни/ 960 уч.часа 15.05.2024 - 01.11.2024 04.11.2024/ 05.11.2024 14  
3 2130701 Графичен дизайн/ Графичен дизайнер III 122 дни/ 960 уч.часа 16.05.2024 - 04.11.2024 05.11.2024/ 06.11.2024 14 Участието в двата курса е задължително
  КК "Гражданска компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 07.11.2024 - 13.11.2024  
4 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика/ Маникюрист-педикюрист II 85 дни/ 660 уч. часа 20.05.2024 - 13.09.2024 16.09.2024/ 17.09.2024 14 Участието в двата курса е задължително
  КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 18.09.2024 - 25.09.2024  
5 5250103 Автомобилна мехатроника/ Техник по транспортна техника III 122 дни/ 960 уч.часа 22.05.2024 - 08.11.2024 11.11.2024/ 12.11.2024 12  
6   КК "Гражданска компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 27.05.2024 - 31.05.2024   12 Участието в двата курса е задължително
5220109 Електрически инсталации/ Електротехник III 122 дни/ 960 уч.часа 03.06.2024 - 19.11.2024 20.11.2024/ 21.11.2024
7 5210901 Заваряване/ Заварчик I 40 дни/ 300 уч. часа 29.05.2024 - 19.07.2024 22.07.2024/ 23.07.2024 12  
8 5220408 Възобновяеми енергийни източници/ Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации II 85 дни/ 660 уч. часа 03.06.2024 - 27.09.2024 30.09.2024/ 01.10.2024 12  
9   КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 05.06.2024 - 11.06.2024   14 Участието в двата курса е задължително
8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач II 85 дни/ 660 уч. часа 12.06.2024 - 08.10.2024 09.10.2024/ 10.10.2024
10 4820301 Текстообработване/Оператор на компютър I 40 дни/ 300 уч. часа 10.06.2024 - 31.07.2024 01.08.2024/ 02.08.2024 14  
11 5210901 Заваряване/ Заварчик I 40 дни/ 300 уч. часа 07.08.2024 - 01.10.2024 02.10.2024/ 03.10.2024 12  
12 5210901 Заваряване/ Заварчик I 40 дни/ 300 уч. часа 30.09.2024 - 20.11.2024 21.11.2024/ 22.11.2024 12  
13   КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 09.10.2024 - 15.10.2024   12 Участието в двата курса е задължително
5820501 Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи/ Монтажник на ВиК мрежи II 85 дни/ 660 уч. часа 16.10.2024 - 21.02.2025 24.02.2025/ 25.02.2025
14 4820301 Текстообработване/Оператор на компютър I 40 дни/ 300 уч. часа 23.10.2024 - 13.12.2024 16.12.2024/ 17.12.2024 14  
15   КК "Гражданска компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 18.11.2024 - 22.11.2024   14 Участието в двата курса е задължително
2130601 Компютърна графика/ Компютърен график III 122 дни/ 960 уч.часа 25.11.2024 - 03.06.2025 04.06.2025/ 05.06.2025
16 3440202 Данъчен и митнически посредник/ Митническо и данъчно обслужване II 85 дни/ 660 уч. часа 20.11.2024 - 31.03.2025 01.04.2025/ 02.04.2025 14  
17 5250104 Електрически превозни средства/ Техник по транспортна техника III 122 дни/ 960 уч.часа 25.11.2024 - 03.06.2025 04.06.2025/ 05.06.2025 12  
18 5210901 Заваряване/ Заварчик I 40 дни/ 300 уч. часа 02.12.2024 - 05.02.2025 06.02.2025/ 07.02.2025 12  
  ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ  
Код по СППОО Специалност/Професия (наименование на курса) СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe Дати за изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1 8150201 Козметика/ Козметик II 40 дни / 300 уч.ч. 02.07.2024 - 23.08.2024 26.08.2024 15  
2 7620301 Помощник-възпитател/ Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца III 76 дни/ 600 уч. часа 13.11.2024 - 12.03.2025 13.3.2025 15  
3   КК "Гражданска компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 14.10.2024 - 18.10.2024   15 Участието в двата курса е задължително
8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика/ Маникюрист-педикюрист II 40 дни / 300 уч.ч. 21.10.2024 - 12.12.2024 13.11.2024 15
4   КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 16.10.2024 - 22.10.2024   15 Участието в двата курса е задължително
5410302 Хлебар-сладкар/ Производство на сладкарски изделия II 40 дни / 300 уч.ч. 23.10.2024 - 16.12.2024 17.12.2024 15
 

 

За въпроси и записване:

ДБТ Възраждане – 02 832 50 91;

ДБТ Люлин – 02825 49 83;

ДБТ Изток – 874 60 95;

ДБТ Сердика – 02 832 30 10

 

 

При успешно положен държавен изпит, обучаемите получават следните документи:

По част от професията - Удостоверение за професионално обучение по образен на МОН;

По първа, втора и трета квалификационна степен - Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.