Национален план за действие по заетостта (НПДЗ)

Експерт от опит – анализ на българското законодателство

източник: интернет, Проект “Пилотно въвеждане в български контекст на концепцията експерти от опит, преживели социално изключване”
автори:

Надя Шабани, Мариета Димитрова, Ралица Величкова (екип на БЦНП, София)
Валентина Христакева, Таня Маркова (екип на ГИП-София)

Моята кариера – стъпка по стъпка. Пътеводител – Капитал, 2006

източник: интернет

Равенство на работното място за хора с функционални различия – наръчник на работодателя

източник: интернет, издателство: Ърнст и Янг България ЕООД, 2018 г.

Как да предоставяме услугата посредничество и менторство при намиране на работа за хора с увреждания

източник: интернет, наръчникът е разработен по ОП РЧР, автори: Национална федерация на работодателите на инвалиди

Датският модел за пазар на труда – чудо или резултат от добре проведени реформи

източник: интернет, Нов Български Университет, публикация: гл. асистент д-р Мариана Димитрова

Сравнителен доклад “Политически препоръки за по-добро регулиране на професионалното ориентиране в обучението за пълнолетни”

източник: интернет, проект “Професионално ориентиране на младежи от рискови групи” по “Еразъм+”, 2016 г.

Професионализъм за професионално ориентиране и консултиране на юноши в конфликт със Закона – резултати от изследване

източник: интернет, автор: Кръстина Тодорова

Стратегическо управление на персонала чрез квалификационен коучинг

източник: интернет, студия, автори: Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

Национална програма за активиране на неактивни лица

източник: www.az.government.bg

Национална програма “Кредит без лихва за хора с увреждания”

източник:  www.az.government.bg

Национална програма “Помощ за пенсиониране”

източник:  www.az.government.bg

Национална програма за заетост и обучения на хора с трайни увреждания

източник:  www.az.government.bg

Проект “Хоризонти”

източник:  www.az.government.bg

Проект “КЛИПС”

източник:  www.az.government.bg

Проект „Подобряване пригодността за заетост на безработни лица чрез повишени професионални и ключови компетентности”

източник:  www.az.government.bg

Проект “Шанс за успех”

източник: www.az.government.bg

Програма “Старт на кариерата”

източник:  www.az.government.bg

Английски ЕЗИК – ТЕКСТООБРАБОТКА – САЙТОВЕ ЗА ПРЕВОД

източник: интернет

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

източник: интернет

Наръчник на камериерката

автор: Лариса Ангелова
източник: Лариса Ангелова

СЪЗДАВАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ С MS WORD 2010

автор: Начо Василев
източник: Начо Василев

OS Windows XP

автор: Начо Василев
източник: Начо Василев

БАЗИ ОТ ДАННИ В EXCEL

автор: Начо Василев
източник: Начо Василев

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

автор: Начо Василев
източник: Начо Василев

МОДЕЛИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ

автор: Начо Василев
източник: Начо Василев

ПОДХОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

автор: Начо Василев
източник: Начо Василев

Практическа инструкция за оформяне на документи в администрацията

източник: интернет

ПРОЕКТИРАНЕ И КОДИРАНЕ

автор: Начо Василев
източник: Начо Василев

СОФТУЕРНИЯТ ПРОЦЕС

автор: Начо Василев
източник: Начо Василев

АНАЛИЗ И СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СОФТУЕРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

автор: Начо Василев
източник: Начо Василев

ВЪВЕДЕНИЕ В СОФТУЕРНОТО ПРОИЗВОДСТВО

автор: Начо Василев
източник: Начо Василев

ЗАПАЗВАНЕ НА ТЕКСТ И ГРАФИКА ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗУВАНЕ

автор: Начо Василев
източник: Начо Василев

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

автор: Начо Василев
източник: Начо Василев

Бюджетиране в предприятието

автор: Радко Зарков
източник: Радко Зарков