Социална политика и европейска интеграция

Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2009-2013

източник: интернет

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011-2012 г.

източник: интернет

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (КСО) ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2010 г.

източник: интернет

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2010 г.

източник: интернет

The Right to Social Security in the Constitutions of the World: Broadening the moral and legal space for social justice.

автор: International Labour Organization • Geneva
източник: http://www.ilo.org/

ILO Research Paper No. 13 Corporate social responsibility in international trade and investment agreements: Implications for states, business and workers

автори: Rafael Peels, Elizabeth Echeverria M., Jonas Aissi, Anselm Schneider.
източник: http://www.ilo.org/

Корпоративна социална отговорност (КСО) в ЕС

автор:Европейска комисия
източник: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=bg

СТАНОВИЩЕ ПО „КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – ДОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

автор: Икономически и социален съвет
източник: http://www.esc.bg/

А Н А Л И З на ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ по “КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – НЯКОИ ПОДХОДИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ”

автор: Икономически и социален съвет
източник: http://www.esc.bg/

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 346_2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

източник: http://eur-lex.europa.eu

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 12962013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

източник: http://eur-lex.europa.eu