Управление на проекти

ПРОЕКТЪТ- ЕЗИК И СТИЛ

автор: Мария Янева, Център за развитие на медиите, София

източник: интернет

НЯКОИ ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

автор: Мария Янева, Център за развитие на медиите, София

източник: интернет

ПРОЕКТЪТ- ПОДГОТОВКАТА

автор: Мария Янева, Център за развитие на медиите, София

източник: интернет

Проектът- Примерни планове за работа

автор: Мария Янева, Център за развитие на медиите, София

източник: интернет

INVENTORY OF TERMS

източник: интернет

Microsoft Project 2007 Tutorial

източник: интернет

Някои практически съвети – Иван Тодоров

автор: Иван Тодоров

източник: интернет

 

Звено за управление на проекти

автор: Йордан Димитров

източник: Йордан Димитров

Организационни решения за управление на проекти

автор: Йордан Димитров

източник: Йордан Димитров

 

Примерен регистър за управление на риска за проект

автор: Йордан Димитров

източник: Йордан Димитров

 Количествен анализ на риска за проект

автор: Йордан Димитров

източник: Йордан Димитров

Мониторинг и оценка на проекти

автор: Йордан Димитров

източник: Йордан Димитров