Социална работа по случай на родителско отчуждение – изготвяне на доклади по тези случаи и механизми на институционално взаимодействие и координация 29-30 юни